Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Sırbistan Genomik Ekosistem

Sırbistan'ın genomik ekosistemine ilişkin olarak Sırbistan Sağlık Bakanlığı, Sırbistan Bilim, Teknolojik Gelişme ve İnovasyon Bakanlığı ve Sırbistan Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi (C4IR) tarafından hazırlanan rapora, https://c4ir.rs/en/the-white-paper-on-the-genomic-ecosystem-of-serbia/ linkinden ulaşılabilmektedir.