Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yunanistan'da "Kısa Süreli Ev Kiralama Mevzuatı" Rasyonel Düzlemde Değiştiriliyor

Yunanistan'da Airbnb firmasının hakim olduğu kısa süreli ev kiralamaları mevzuatında bir takım değişiklikler planlanmaktadır.

Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakan Yardımcısı Haris Theoharis, 24'üncü Prodexpo Fuarında yaptığı konuşmada, hükümetin yakın gelecekte oylamaya sunmayı planladığı vergi tasarısının kısa vadede yol açacağı değişikliklere değinmiştir. Bakan Teoharis açıklamasında hükümetin amacının kısa süreli kiralamanın tanımını rasyonelleştirmek, bunun yanı sıra turizm sektöründe haksız rekabet ve konut krizi ile başa çıkmak olduğunu ifade etmiş ve bu tür kiralamalara azami 60 gün sınırının getirileceğini duyurmuştur. Söz konusu mevzuat değişikliği ile kiralık statüsünde üç veya daha fazla mülkü olan geçici ikamet sahibi gerçek kişiler için iş faaliyetine başlama, KDV ve geçici ikamet ücreti ve iklim vergileri gibi yükümlülükler de getirilecektir.

Buna göre kısa süreli kiralama amacıyla en fazla iki mülkü olan gerçek kişilerin statüleri değişmeyecek olup bu kişiler mevcut rejime tabi olmaya devam edeceklerdir.

Anılan değişiklikler 2024 Ocak ayı itibarıyla hayata geçirilecek olup üç veya daha fazla mülkün kısa süreli kiralamalarından elde edilecek gelirler, kiralık otel ve odalar için geçerli olan %13 KDV ve ücretlere tabi olacaktır.

Uygulamadan doğan KDV'nin ödenmesi, en az 3 mülkte kısa süreli kira geliri elde eden mülk sahiplerinin vergi dairesinde defter açmasını, şirket kurma işlemini gerçekleştirmesini, KDV beyannamelerinin verilmesi için bir muhasebeci tutmasını zorunlu kılacak olup mülk sahipleri tarafından gelir-giderlerini myDATA'ya kaydetmek, KDV'yi ve halihazırda kiralık otel ve odaların ödediği konaklama ücreti gibi diğer ücretleri ödemek yükümlülük haline getirilecektir.

Turist paketindeki KDV'ler şu anda %6 seviyesinde olup, otel ve turistik konaklamalarda konaklama ücretinin ise kuruluş türüne göre 0,5 ila 4 avro arasında değişiklik gösterdiği bilinmektedir.