Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Belirli Kireçtaşı Ürünlerinin Kırgızistan'dan İhracatına 6 Ay Süre İle Yasaklama Getirildi

Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 24/10/2023 tarihli ve 564 sayılı Kararı ile, ülke topraklarında çıkarılan ve 2515 11 000 0 ve 2515 12 000 Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) gümrük tarife pozisyonlarında sınıflandırılan "işlenmemiş veya kabaca kırılmış, biçilmiş veya başka bir şekilde dikdörtgen, kare şeklinde bloklara veya levhalara bölünmüş kireçtaşı"nın AEB gümrük bölgesi dışına ihracatına, Karar'ın yürülüğe girdiği tarihten 3 gün sonra uygulanmak üzere, altı ay süre ile geçici bir yasak getirilmiştir.

Karar, resmi yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

 

Kaynak: https://www.gov.kg/ru/npa/s/4498