Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Pestisit Kalıntılarına İlişkin Mevzuat Değişikliği

Norveç Gıda Güvenliği Otoritesi’nce yapılan gıda ve yemdeki pestisit kalıntılarına ilişkin Yönetmelik değişiklikleri ile 2023/127, 2023/128, 2023/129, 2023/147, 2023/163, 2023/173 ve 2023/1029 sayılı AB düzenlemeleri Norveç mevzuatına aktarılmıştır. Bu çerçevede, 

  • - 2023/127 sayılı Yönetmelik, asekinosilin için
  • - 2023/128 sayılı Yönetmelik benalaksil, bromoksinil, klorsülfuron, epoksikonazol ve fenamifos için 2023/129 sayılı Yönetmelik, azoksistrobin, prosülfokarb, sedaksan ve valifenalat için
  • - 2023/147 sayılı Yönetmelik siromazin, topramezon ve triflumizol için
  • - 2023/163 sayılı Yönetmelik, DDT ve oksatiapiprolin için
  • - 2023/173 sayılı Yönetmelik, 1-metil-3-(triflorometil)-1H-pirazol-4-karboksamid (PAM), siklooksidim, sikflumetofen, siflutrin, metobromuron ve pentiopirad için
  • - 2023/1029 sayılı Yönetmelik fosmet için

maksimum kalıntı limiti sınır değerlerini (MRL) değiştirmektedir. Yönetmelik değişiklikleri 30 Ekim 2023’te yürürlüğe girmiştir.

 Kaynak

https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.51296?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_medium=Epost&utm_source=Mattilsynet&utm_term=Endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester&utm_content=Uoenskede_stoffer_i_maten%2C_Plantevernmidler