Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Cezayir'de Kamu Arazileri Yerli Ve Yabancı Yatırımcılara Tahsis Edilebilecek

16.11.2023 tarih ve 73 sayılı Cezayir Resmi Gazetesi’nden yayımlanan 23-17 sayılı Kanun’a göre kamunun mülkiyetinde bulunan araziler (OSB’ler, turistik araziler, teknoloji parkları, kamu iştiraklerinin mülkleri, ticari faaliyetlere dönük inşaat arazileri vb.) yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım amaçlı kullanımı için 33 yıllığına tahsis edilebilecektir.

Bu arazilerin tahsisi için Cezayir Yatırımın Teşviki Ajansı (AAPI) görevlendirilmiş olup, yatırımcıların bu Ajansa başvuru yapması gerekmektedir.

Cezayir Yatırımın Teşviki Ajansı : https://aapi.dz/

Mevzuatın tümü için : https://www.joradp.dz/HFR/Index.htm