Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Panama Kanalı Günlük Gemi Geçişi Sayısında Tekrar Azalışa Gidilmesi Hk.

   Ülkede yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin altında gerçekleşen yağış sebebiyle deniz ve göl suyu seviyesindeki düşüş ile birlikte Panama Kanal İdaresi (ACP) tarafından Temmuz 2023 tarihinde başlamak üzere Kanal’dan günlük geçen gemi sayısının 38’den 32’ye düşürüleceği bilgisi ile Gatun Gölü su seviyesindeki değişikliklere bağlı olarak bu kısıtlamanın artırılabileceği, yaşanan kuraklık sebebiyle gemi geçişlerinde uygulanan sınırlamanın bir yıl süresince devam ettirileceği ifade edilmiştir. Kısıtlama tedbirlerinden önce geçiş için bekleyen günlük gemi sayısı 90 iken, bu uygulamadan sonra günde ortalama 140-200 gemiye yükselmiş, normal süreçte ortalama 3- 5 gün olan bekleme süresi ise 11-19 gün olarak kaydedilmiştir.

     Bu gelişmeler muvacehesinde, kanaldan geçen gemi sayısının Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 36, 35, 31, 24 ve son olarak 22’e düşürülmesinin ardından ACP tarafından yapılan son açıklamada, su tasarrufu amacıyla Aralık 2023 tarihinden itibaren gemi geçişlerinin tekrar kademeli olarak azaltılacağı, 1950 yılından beri ilk kez Kanal’ın en kurak döneminin yaşandığından bahisle 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren günlük 18 geminin geçişine izin verileceği duyurulmuştur.

    Bu çerçevede, Kanalı kullanacak gemilerin “transit rezervasyon sistemi” (https://pancanal.com/en/transit-reservation-system/) ni kontrol etmeleri; deniz suyundan beslenen Süveyş Kanalı’nın aksine göl suyu ile beslenen Panama Kanalı’nda devam etmesi muhtemel kuraklık sürecinde kısıtlamaların artırabileceği ihtimalinin firmalarımızca göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.