Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Libya Fashion 2024 Fuarı

Libya’da 2011 yılında rejim değişikliği ile sonuçlanan iç çatışmaların beraberinde getirdiği siyasi, askeri ve idari istikrarsızlığa rağmen; 1.3 milyon varil/gün ham petrol üretim kapasitesiyle, 2022 yılında 19 milyar dolarlık ithalata karşılık 41 milyar dolarlık ihracat geliri elde edilmiştir. Ayrıca, petrol üretim kapasitesinin artırılması ve ilgili endüstrisinin yeniden yapılandırılması için Libya Milli Petrol Şirketi NOC’ye yaklaşık 7 milyar doların tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. Petrol-gaz ve bazı türev maddeler dışındaki ürünlerde net ithalatçı ülke konumunu sürdüren Libya, başta inşaat-yapı, giyim ve mobilya sektörü olmak üzere gıda, sağlık ve enerji alanları ile hizmet ihracatçılarımız için potansiyeli yüksek önemli bir pazar olma özelliğini korumaktadır. Libya’da 2021 yılından itibaren düzenlenen fuarlar, genel olarak katlımcı firmalarımızın beklentilerini karşılamaktadır.  Bu çerçevede, Merkür Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından 9-11 Ocak 2024 tarihlerinde Libya Trablus’ta milli katılımla “LİBYA FASHION EXPO 2024” Fuarı https://turkishfashionexpo.com/index.php düzenlenecektir. Fuarın, nakliye hariç standlı satış fiyatı 375€/M2 dir. Libya, %70 Devlet Destekli Hedef Pazar kapsamındadır. Bu bağlamda, M2 teşvik miktarı 8.100 TL olarak belirlenmiş olup yaklaşık 270€/M2 destek sunulmaktadır.