Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yeşil Mutabakat (Green Deal) Kapsamında Endüstriyel Süreçlerde Hidrojen Kullanımına Yönelik Yatırım Destek Programı

İtalya Ulusal Haber Ajansı ANSA'da yayımlanan bir habere göre, Avrupa Komisyonu, Yeşil Mutabakat (Green Deal) doğrultusunda sıfır emisyonlu ekonomiye geçişi teşvik etmek amacıyla endüstriyel süreçlerde hidrojen kullanımına yönelik yatırımları desteklemek için 550 milyon avroluk İtalyan devlet yardımı programına yeşil ışık yaktı.

Brüksel'den verilen onay, yeşil geçişi hızlandırmak ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için kilit sektörlerdeki tedbirleri desteklemek üzere Komisyon'un 9 Mart 2023 tarihinde kabul ettiği devlet yardımlarına yönelik geçici kriz ve geçiş çerçevesinin bir parçası olarak verildi. 

Sözkonusu tedbir, doğrudan sübvansiyonlar şeklinde, enerji kaynağı veya üretim süreçleri için hammadde olarak fosil yakıtlara bağımlı olan şirketleri hedef alacaktır. Uygun projelerin, üretim süreçlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarında en az %40'lık bir azalmaya ya da enerji tüketiminde bugüne kıyasla en az %20'lik bir azalmaya yol açması öngörülmektedir.    Şirketlerin uygun olabilmeleri için fosil yakıt kullanımından yenilenebilir hidrojene geçmeleri gerekmektedir ve bu yatırımları üretim süreçlerini elektriklendirmek veya enerji verimliliklerini önemli ölçüde artırmak için yapılan yatırımlarla birleştirebilirler.   Komisyon, İtalya tarafından önerilen tedbiri inceledikten sonra, İtalyan planının yeşil geçişi hızlandırmak ve REPowerEU planının ve Yeşil Anlaşma iş planının uygulanması için önemli olan belirli ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesini kolaylaştırmak için gerekli, uygun ve orantılı olduğu sonucuna varmıştır.

https://www.ansa.it/europa/notizie/qui_europa/2024/01/30/ok-dalla-commissione-allitalia-per-550-milioni-di-aiuti-per-uso-dellidrogeno_488276ac-b984-48c1-ae16-aa1a74d0c1a2.html

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_507