Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Panama Kanalı Günlük Gemi Geçişi Sınırlamasının 2025 Yılına Kadar Devam etmesi Öngörülüyor

Kuraklık sebebiyle Panama’da göl suyu seviyelerinde yaşanan düşüş kapsamında, Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusunu birbirine bağlayan ve dünya ticaretinin yaklaşık %6’sının geçtiği Panama Kanalı’nda gemi trafiğininde yaşanan aksamalar nedeniyle Panama otoritelerince alınan tedbir uygulamaları devam etmektedir.

Panama Kanalı Otoritesi (ACP) tarafından yapılan 13 Şubat 2024 tarihli duyuruda, %75 güvenilirliği bulunan ve gelecek 2 aylık hava tahmin raporlarının incelenmesi neticesinde Nisan 2024 tarihine kadar günlük 24 gemi geçişi sınırlamasının devam edeceği ve yaklaşık %32 azaltılan kapasite ile uygulanan genel kısıtlama tedbirlerinin 2025 yılına kadar devam etmesinin öngörüldüğü açıklanmıştır.

Bu gelişmeler muvacehesinde, son dönemde dünya deniz ticareti rotalarında yaşanan diğer sıkıntılar da göz önüne alındığında ürün ve hammadde tedariği için Panama Kanalı’nı kullanan firmalar ile lojistik ve yük taşımacılığı firmalarımızın uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde ihtiyatlı hareket edebilmelerini teminen “transit rezervasyon sistemi” (https://pancanal.com/en/transit-reservation-system/) ni kontrol etmeleri önem arz etmektedir.