Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

19 Milyar R$ Tutarındaki Mali Teşvik, Brezilya’da Daha Az Çevre Kirliliği Yaratarak Üretilen Arabaları Daha Ekonomik Hale Getirebilir

19 Milyar R$ Tutarındaki Mali Teşvik, Brezilya’da Daha Az Çevre Kirliliği Yaratarak Üretilen Arabaları Daha Ekonomik Hale Getirebilir

Ulusal Yeşil Hareketlilik Programı (Mover), 2024 yılında otomotiv sektöründe öne çıkan bir programdır. Geçen yılın sonunda onaylanan bir Geçici Tedbir ile, teşvik amacıyla beş yıl boyunca 19 milyar R$ tutarındaki mali teşviğin fayda yaratması beklenmektedir. Yeni tedbirle, daha ekonomik hale getirilebilecek araçların sürdürülebilir gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir.

Örneğin enerji verimliliği, karbonsuzlaştırma ile araştırma ve üretime yatırımla ilgili bir dizi gerekliliği yerine getiren şirketler için vergi tahsilatı daha az olacaktır. Program neo-sanayileşmeyi, küresel rekabetçiliği ve teknolojik gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Sonuç, daha ekonomik ve daha az çevreyi kirleten bir otomobildir.

İzlenecek yeni politikayla; farklılaştırılmış vergi oranları getirilerek nihai fiyatların düşüşü sonrasında tüketimin teşvik edilmesi suretiyle üretimin artması ve artan üretimin fiyat düşüş eğilimini desteklemesi öngörülmektedir. Yine de, fiyatların düşüş gösterip göstermeyeceğinin pratikte ortaya çıkacağı değerlendirilmetedir.

Kaynak: https://www.hojemais.com.br/maringa/noticia/geral/incentivo-financeiro-de-r-19-bi-pode-baratear-carros-produzidos-com-menos-poluicao