Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Gabon Üç Yıl İçinde Toplamda 6,9 Milyar Avro Bedelli 293 Projeyi Hayata Geçirmeyi Planlıyor

Gabon’da 30 Ağustos 2023’te yaşanan askeri müdahalenin ardından göreve gelen Geçiş ve Kurumların Restorasyonu Komitesi (CTRI) iddialı kalkınma programını açıkladı. Geçiş Dönemi Ulusal Kalkınma Planı (2024-2026) (PNDT) olarak adlandırılan bu program önceki programların geniş hatlarını devam ettirmekte ve özellikle altyapı, sosyal ve kurumsal kalkınma açısından yeni açılımlar içermektedir. Programın ana hedefleri arasında altyapı geliştirme, ekonomik çeşitlendirme, sosyal kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik ve kurumsal reformlar bulunmaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda toplam tahmini finansman ihtiyacı 4.536 milyar CFAF (6,91 milyar avro) olan 293 kalkınma projesinin uygulanması öngörülmektedir. Bu projelerin finansmanında, öz kaynaklardan 2.045 milyar CFAF, dış kaynaklardan 1.276 milyar CFAF, kamu-özel ortaklıkları yoluyla 1.197 milyar CFAF ve kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) yoluyla harekete geçirilen 16,5 milyar CFAF kullanılacaktır.

Plana göre CTRI, Libreville 2 (yeni bir başkent inşası), Gabon halkının gerçeklerine uyarlanmış sosyal konutların inşa edilmesi, bir Kalkınma Bankası kurulması, petrol şirketi Assala'nın devralınması, yeni bir ulusal havayolu ve Andem'de bir havaalanı kurulması, karayolu ağının ve otoyolların inşası ve rehabilitasyonu, on il havaalanının rehabilitasyonu vb. projelere öncelik vermektedir.