Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Gevgeli Şehrinde Teknolojik Sanayi Geliştirme Bölgesinin Tasarlanmasına Ilişkin Sözleşme Yapılması Ile Ilgili Duyuru

Kuzey Makedonya Teknolojik Sanayi Geliştirme Bölgeleri Müdürlüğü tarafından 12.02.2024 tarihinde Gevgeli şehrinde teknolojik sanayi geliştirme bölgesinin tasarlanması, inşa edilmesi, yönetilmesi, bakımı ve finansmanı amacıyla bir kamu-özel ortaklığının kurulmasına ilişkin duyuru yayınlanmıştır. Proje iki aşamadan oluşmaktadır, aşama 1 bu açık prosedüre ve PPP sözleşmesine tabidir. Aşama 1, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne ait 50,25 hektarlık bir arsa üzerinde altyapının inşasını ve kentsel planlama gereklilikleri ve kullanım amaçlarına göre endüstriyel ve diğer tesislerin tasarımını, finansmanını, inşasını, yönetimini ve bakımını içermektedir. Proje bedelinin 1 aşaması için öngörülen bedel 120.000.000 Avro'dur.