Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Slovakya'nın 2023 Yılı Ocak-Kasım Dönemi Detaylı Dış Ticaret İstatistikleri

2023 yılının Ocak-Kasım dönemine ilişkin yayımlanan detaylı dış ticaret istatistiklerine göre, mal ihracatı 2022 yılının aynı dönemine göre %5,9 artarak 100,8 milyar Avro’ya ulaşırken, mal ithalatı %2 azalarak 96,4 milyar Avro’ya gerilemiştir. 2023 Ocak-Kasım döneminde Slovakya, 4,5 milyar Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

2023 Ocak-Kasım döneminde Slovakya’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya (21,2 milyar €, %21), Çekya (12,1 milyar €, %12), Polonya (7,4 milyar €, %7,4), Macaristan (7,1 milyar €, %7,1), Fransa (5,3 milyar €, %5,3), Avusturya (5,2 milyar €, %5,2), İtalya (4,5 milyar €, %4,5), ABD (4,5 milyar €, %4,4) İngiltere (4,4 milyar €, %4,3), ve Çin’dir (2,7 milyar €, %2,6).

Mal bazında en yüksek ihracat binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlarda (28,6 milyar €, %28), karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlarda (6 milyar €, %6), telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlarda (4,2 milyar €, %4), monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazlarında (3,2 milyar €, %3), kauçuktan yeni dış lastiklerde (2 milyar €, %2) ve izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolarda (1,7 milyar €, %2) kaydedilmiştir.

Aynı dönemde Slovakya’nın en fazla ithalat yaptığı ülkeler ise sırasıyla Almanya (13,9 milyar €, %14,4), Çekya (9,7 milyar €, %10,1), Çin (7,1 milyar €, %7,4), Polonya (5,7 milyar €, %5,9), Güney Kore (5,4 milyar €, %5,6), Macaristan (5 milyar €, %5,2), Rusya (4,1 milyar €, %4,2), Vietnam (3,9 milyar €, %4), İtalya (3,2 milyar €, %3,3) ve Fransa’dır (2,9 milyar €, %3).

Mal bazında en yüksek ithalat ise karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlarda (12,7 milyar €, %13), telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlarda (4,7 milyar €, %5), binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlarda (3,2 milyar €, %3), petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlarda (2,7  milyar €, %3), izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolarda (2,2 milyar €, %2) kaydedilmiştir.

Türkiye’nin, Slovakya’nın 2023 Ocak-Kasım dönemi ihracatındaki payı %1,09’dur. Slovakya’nın Türkiye’ye ihracatı 1,05 milyar Avro iken, Türkiye’den ithalatı 882,3 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Slovakya ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 1,93 milyar Avro’dur. İki ülke arasındaki dış ticaret dengesi ise 166,6 milyon Avro ile Slovakya’nın lehine gerçekleşmiştir.

2023 yılının ilk 11 ayında Slovakya’nın Türkiye’ye ihracatında ilk on ürün grubu, Türkiye’ye toplam ihracatın %64’ünü oluşturmakta ve ürün bazında yoğunlaşma görülmektedir. Başlıca ürün grupları sırasıyla binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (%31), kauçuktan yeni dış lastikler (%11), merkezi ısıtma kazanları (%6), elektrik motorları ve jeneratörler (%3), monitör ve projektörler, televizyon alıcı cihazlarıdır (%3).

Slovakya’nın Türkiye’den ithalatında ilk on ürün grubu Türkiye’den ithalatın %37’sini oluşturmakta ve ihracata göre ürün bazında yoğunlaşma daha düşük, çeşitlenme daha yüksektir. Slovakya’nın Türkiye’den ithalatında en önemli ürün grupları ise sırasıyla binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (%11), karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar (%5), kauçuktan yeni dış lastikler (%3), alüminyum saclar, levhalar, şeritler (%3), ve traktörlerdir (%3).

Kaynak: Slovakya İstatistik Ofisi