Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Cezayir Nihai Ürün Formunda Mermer ve Seramik İthalatını Yasakladı

Cezayir Bankalar Birliği (ABEF) Cezayir’de mukim bankalara gönderdiği bir yazı ile; Cezayir Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanlığı’nın talimatına binaen nihai ürün formundaki mermer ve seramik ürünleri için ithalat dosyası açılmaması gerektiğini bildirilmiştir.