Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Hükümet, Yabancı Yatırımcıların Teşviklerden Daha Kolay Yararlanmasını Sağlayacak Yasa Değişikliklik Teklifini Ve Sektörel Düzenlemeleri Kabul Etti.

Hükümet, Yatırım Teşvik Yasası’nda, AB üyesi ülkelerde kayıtlı yabancı şirketlerin en geç teşvikin ödendiği tarihte Slovenya’da kayıt işlemlerini tamamlamak kaydıyla Slovenya’da teşviklerden yararlanabileceğini öngören değişiklikleri kabul etmiştir. Hükümet, bunun bürokrasiyi azaltmaya yönelik bir adım ve yabancı yatırımcıların Slovenya'ya yatırım yapmaları için ek bir teşvik olduğunu açıklamıştır.AB mevzuatındaki değişikliklerin ardından önerilen değişiklikler, bir yatırımcının Slovenya'da henüz kayıtlı bir şirketi veya yabancı bir şirketin yan kuruluşu bulunmasa bile AB üyesi ülkelerde bulunan şirketler için şirketin veya bağlı ortaklığın en geç teşvikin ödendiği tarihte kayıt işlemlerini tamamlamış olması koşuluyla yatırım teşvik için başvuruda bulunabileceğini ortaya koymaktadır. Üçüncü ülkelerdeki yatırımcıların ise yatırım teşvikine başvurmadan önce Slovenya'da bir şirket kurması veya tescil ettirmesi gerekecektir.

Bunun yanı sıra mevcut yasada yabancı yatırım teşvikinden yararlanamayan sektörlerden enerji üretimi ve dağıtımının kapsamı genişletilerek bunlara enerji depolama ve iletimini de eklenmesi ayrıca linyit ve geniş bant sektörlerinin de bu kapsama alınması teklif edilmektedir. Diğer taraftan gemi inşası ve sentetik elyaf endüstrisi bu listeden çıkarılarak teşvik verilebilecek statüsne geçirilmektedir.