Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Çek Hükumetinden Çelik Firmasına Yeşil Dönüşüm Desteği

Çek Cuhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın teklifi üzerine hükümet, Třinecké železárny (Moravia Steel) şirketinin rekabet gücünü artırmaya katkıda bulunacak sürdürülebilir bir üretim yöntemine geçiş çabalarını desteklemek üzere bir mutabakat zaptını onaylamıştır.

Mutabakat zaptının, bahse konu firmanın yanı sıra, Çekya'nın Moravya-Silezya Bölge İdaresinin de imzasının ardından yürürlüğe gireceği kaydedilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Síkela, karbonsuzlaştırma sürecinin ve ardından gelen ekonomik dönüşümün Çek ağır sanayii için büyük zorluklar yarattığının farkında olduklarını, bu itibarla hükümetin, Moravya-Silezya Bölgesi'ndeki en önemli işletmelerden biri olan Třinecký železárny ile bir mutabakat anlaşmasını onaylaması ile daha sürdürülebilir bir üretim yöntemine geçişe hükümetin desteğinin ortaya konduğunu açıklamıştır. Bakan Sikela, devamla, projenin, enerji yoğunluğunu azaltırken, bölgeye istihdam kazandıracağına, rekabet gücünü artıracağına ve çevreyi daha iyi koruyacak şekilde üretimin modernizasyonuna odaklanılacağına işaret etmiştir.

GreenWerk programı kapsamında onaylanan proje ile Třinecké železárny'deki karbondioksit emisyonları, AB hedeflerine uygun biçimde, 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltılacaktır. Program, üretim süreçlerinde ve operasyonlarda yeşil enerji kullanımına odaklanan ve değeri 1,5 milyar Avro'nun üzerinde olan yaklaşık 20 projeyi içermektedir. Projeler arasında  çelik üretimi için yeni bir düşük emisyonlu fırının inşası, yeni yüksek gerilim bağlantılarının tesisi, üretim süreçlerinin otomasyonu, üretimin modernizasyonu veya yenilenebilir kaynakların üretim ve kullanımdaki payının artırılması yer almaktadır. Bu önlemlerle karbondioksit emisyonlarınının azalması, enerji tüketiminin optimizasyonu ve yüksek vasıflı çalışanlar için en az 100 yeni iş yaratılması hedeflenmektedir.

GreenWerk projesindeki iş birliğine hükümet ve Moravya-Silezya Bölgesi'nin yanı sıra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı da dahil olmakta, projelere yönelik mali destek, ulusal kaynaklardan ve AB fonlarından sağlanmaktadır.