Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Ticaretin Önündeki Teknik Engellere İlişkin Bilgi Merkezi Kuruluyor.

Bakanlar Kurulu'nun "Teknik Düzenleme Hakkında" Kanunun Uygulanmasına İlişkin Tedbirler Hakkında" Kararı kabul edildi.

Belgeyle birlikte:

Teknik düzenleme alanında uzman komisyonuna ilişkin yönetmelik;

Ticaretin önündeki teknik engellere ilişkin bilgi merkezi hakkında yönetmelik onaylanıyor.

Uzman komisyonu, geliştirilen teknik düzenlemelerin, bunlara ilişkin değişiklik ve ekleme taslaklarının uzman incelemesinden geçirilmesi, ayrıca mevcut teknik düzenlemelerin iptaline ilişkin teklifler ve bunlara ilişkin sonuç raporlarının hazırlanması için Özbekistan Teknik Düzenleme Ajansı ve (veya) ilgili alanda devlet politikasını yürüten devletin yürütme organları huzurunda kurulacaktır.

Teknik düzenleme taslağını geliştiren organ bunu komisyona gönderir, komisyon üyeleri 15 takvim günü içinde tekliflerini sunar. Sunulan projeye ilişkin komisyon toplantısında karar alındıktan sonra karar bir hafta içinde ilgili kuruluşlara gönderilir.

Özbekistan Teknik Düzenleme Ajansı'nın Standartlar Enstitüsü bünyesinde Ticaretin önündeki teknik engellere ilişkin bilgi merkezi kuruluyor. Merkezin görevleri:

DTÖ üye ülkelerine, ülkede uluslararası standartlara dayanmayan veya onlardan önemli ölçüde farklı olan yeni teknik düzenlemelerin geliştirildiğini zamanında (geliştirme aşamasında) bildirmek;

DTÖ üyesi devletlerin bilgi merkezlerinden gelen taleplere yanıt vermek;

DTÖ üyesi devletlerin yeni teknik düzenlemelerin geliştirilmesine ilişkin bildirimleri hakkında görüş bildirmek;

DTÖ üyesi devletlerin ticaretteki teknik engeller alanında planladığı veya kabul ettiği önlemlere ilişkin bildirimleri, talepleri halinde devletin ilgili yürütme makamlarına, işletmelere ve diğer ilgili taraflara sunmak (Kun.uz).