Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Rusya'Dan Karayoluyla Kereste İhracatında Kullanılabilecek Güzergahlara Lobok Kontrol Noktası Eklenmiştir

Belarus Cumhuriyeti’nde ihracat rejimine tabi tutulup Rusya Federasyonu (RF) toprakları üzerinden Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük Bölgesini karayoluyla terk edecek kereste ve ağaç ürünleri taşıyan araçların navigasyon mühürleri (araç takip sistemi) eşliğinde taşınmasına yönelik uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 02.02.2023 tarihli ve 150 sayılı RF Hükümet Kararnamesinde değişiklik yapan 31.01.2024 tarihli ve 91 sayılı Hükümet Kararnamesi ile söz konusu eşyanın araç takip sistemi eşliğinde taşınabileceği güzergahlara Lobok kontrol noktası da eklenmiş ve ülkemiz vatandaşı sürücülerin kullandığı araçlarla kereste ve ağaç ürünlerinin anılan güzergahtan taşınabilmesine imkan sağlanmıştı.  

Bu defa, RF’den kereste ve ağaç ürünleri cinsi eşyanın ihracatında kullanılabilecek güzergahlara ilişkin 30.12.2022 tarihli ve 2552 sayılı RF Hükümet Kararnamesinde değişiklik yapan 27.03.2024 tarihli ve 376 sayılı RF Hükümet Kararnamesi ile Lobok kontrol noktası RF’den ihraç edilen kereste cinsi ürünlerin çıkış yapabileceği güzergahlara da eklenmiştir.