Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Bosna Hersek Federasyonu'nda 3 Yıllık Ekonomik Reform Programı Onaylandı

Bosna Hersek Federasyonu hükümeti, 2021-2023 dönemi Ekonomik Reform Programını Onayladı. Hükümet, 2021-2023 döneminde ekonomiyi kurtarmak, istikrara kavuşturmak ve pandeminin negatif etkilerini azaltacak önlemlerin uygulamaya devam edilmesini planlıyor. Ayrıca, kamu sektöründeki çalışan sayısını, harcama ve maaş katkılarını sınırlandırarak tasarruf tedbirleri uygulanması da planlanıyor.

Ekonomideki olumsuz sonuçları azaltmak için hükümetin kuracağı Ekonomik İstikrar Fonu, en savunmasız durumdaki iktisadi yapılara ve sermaye yatırımları ile temel ekonomik faaliyetlere tahsis edilecek.

2021 yılının ilk yarısında onaylanması beklenen ve Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Vergiler ve Harçlar Birleştirilmiş Sicili için önerilen yasal çerçevenin, Federasyon'da yeni iş kurmaya ve mevcut işlerin geliştirilmesine yönelik güveni artırması ve uzun vadede yatırım-büyüme parametrelerinin iyileştirilmesine olumlu etki yapması öngörülüyor.

Program; enerji, ulaştırma, tarım, sanayi ve hizmetler, iş ortamı ve ekonomik entegrasyon reformlarının yanı sıra, eğitim, sosyal koruma ve içerme ile istihdam ve işgücü piyasasında yapısal reformlar tanımlıyor.