Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Brezilya'ya Gelen FDI 2020 Yılında %50,6 Azaldı

Brezilya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında Brezilya'ya gelen doğrudan yabancı yatırımların 2019 yılındaki 69 milyar USD seviyesinden %50,6 oranında azaldığı ve 34,1 milyar USD olduğu ifade edildi. Bu tutar, 2009 yılındaki 31,5 milyar USD'den bu yana ülkeye giren en düşük doğrudan yabancı yatırım oldu. Merkez Bankası tarafından bahse konu düşüş, Covid-19 pandemisi nedeniyle ülke ekonomisinin resesyona girmesine bağlandı.

Yurtdışında yerleşik firmaların Brezilya'daki firmalara, yeni kaynak aktarımı ya da karların yeniden yatırıma yönlendirilmesi şeklinde gerçekleştirdikleri "sermayeye katılım" denilen yatırımlarda 37 milyar USD düşüş olduğu açıklandı.

Merkez Bankası tarafından, 2021 yılında Covid-19 pandemisinin yarattığı belirsizliğin azalması ve gelişmekte olan ülkeler için daha avantajlı koşulların ortaya çıkmasını bekledikleri, böylece ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımların 60 milyar USD'ye yükseleceğini öngördükleri ifade edildi. 2021 yılında ayrıca GSYİH'nin %3 oranında büyümesinin beklendiği belirtildi.

Öte yandan 2020 yılında cari işlemler açığı, 2019 yılında göre %75 azalarak 12,5 milyar USD oldu. Bu tutar, son 13 yıldır görülen en az cari işlemler açığı oldu. En son 2007 yılında ülke 408 milyon USD cari işlemler fazlası vermişti.