Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Singapur 2020 Yılı Aralık Ayı Üretim ve Enflasyon Verileri

Singapur'un 2020 yılı Aralık ayı üretim ve enflasyon verileri Singapore Economic Development Board ve Singapur İstatistik Kurumu tarafından açıklanmıştır. Bu kapsamda, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yıla kıyasla Singapur'da üretim %14,3 oranında büyümüştür (biyomedikal kümelenmesindeki üretim hariç tutulursa imalat sektörü %19,8 oranında büyümüştür). Singapur imalat sektörü 2020 yılında ise 2019 yılına kıyasla % 7,3 oranında büyümüştür.

Elektronik sektörü üretiminde 2020 yılı Aralık ayında %41,8 oranında büyüme görülürken, 2020 yılının tümünde aynı sektördeki imalat %11,9 oranında artmıştır. Söz konusu büyüme ağırlıklı olarak yarı iletken üretimindeki büyümeye bağlı olarak artmıştır. Biyomedikal imalat kümelenmesinde 2020 yılı Aralık ayında %13,2 oranında küçülme yaşanırken, 2020 yılının tümünde aynı sektördeki imalat %23,7 oranında artmıştır. Kimyasallar imalatı ise 2020 yılının Aralık ayında %12,3 oranında büyümüş olup, aynı sektörde 2020 yılında imalat %1 oranında düşmüştür. 2020 yılı Aralık ayındaki büyüme ağırlıklı olarak petrokimyasalların ve özelleşmiş kimyasalların üretimindeki büyümeye bağlı olarak artmıştır. Hassas cihaz mühendisliği kümelenmesinde 2020 yılı Aralık ayında %11 oranında büyüme görülürken, 2020 yılının tümünde aynı sektördeki imalat %10,6 oranında artmıştır. Ulaşım sektöründe ise 2020 yılı Aralık ayında %31,5 oranında küçülme yaşanmış, 2020 yılının tümünde aynı sektördeki üretim %25,7 oranında düşmüştür. Singapur'un genel imalat sektöründe ise 2020 yılı Aralık ayında %5,9 oranında artış görülmesine karşılık 2020 yılı kümülatif olarak değerlendirildiğinde %11,3 oranında düşüş görülmüştür.