Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Hamburg ve Schleswig Holstein Eyaletleri İstatistikleri

Hamburg ve Schleswig Holstein Eyaletlerine ait istatistiki bilgileri yayımlayan Kuzey İstatistik Dairesinin verilerine göre Hamburg Eyaletinde imalat sektörünün 2020 yılı cirosu 61,9 milyar avro olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılına göre %19,3 oranında bir düşüşü ifade etmektedir. Ayrıca, 2009 yılından beri kaydedilen en düşük ciro toplamıdır. Ciro düşüşünden en fazla etkilenen makine üreticileri olurken (- %38,3), aynı dönemde metal işleme alanında faaliyet gösteren firmaların ciroları % 8,5 oranında artış göstermiştir.  

Diğer taraftan, Schleswig Holstein Eyaletinde imalat sektörünün 2020 yılında gerçekleştirdiği ciro toplamı 31,3 milyar avrodur. Bir önceki yıla göre %5,5 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Ciro düşüşünün en fazla gerçekleştiği sektör ham petrol işleme olurken (%-39,4), diğer mallar üretiminde ise % 15 oranında ciro artışı sağlanmıştır.