Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Yeni Ekonomik Tedbirleri Açıkladı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından açıklanan yeni ekonomik tedbirler paketi ile işletmeler, serbest çalışanlar ve işçiler için altı farklı alanda yeni düzenleme getirilmiştir.

Yunan Hükümeti, işçi ve işverenleri desteklemek üzere sözkonusu tedbirlere 2,5 milyar Euro ayırmıştır. Böylece fonlar 2020 yılı ile birlikte toplam 24 milyar Euro’ya erişmiş, 2021 yılı için ise şimdiye kadar 11,6 milyar Euro fon ayrılmıştır. Yeni ekonomik paketle 500.000 işletme, serbest çalışan ile milyonlarca işçiye yardım sağlanması amaçlanmaktadır.

Açıklanan tedbirlere göre; ilk olarak, Ocak ayından Mart ayına kadar cirosu düşen şirketler için geri ödemeli avans finansmanının 7. turu Nisan ayında başlatılacaktır. Geri ödemeli avans, perakende, catering ve diğer faaliyetleri Hükümet tarafından kısıtlanan sektörlerde etkilenen tüm kişileri kapsayacak şekilde genişletilecektir. Aynı zamanda geri ödemeli avans miktarları da yükseltilerek serbest meslek sahibi bir kişi için 1.000 Euro'dan başlayacak ve 100.000 Euro'ya kadar ulaşabilecektir.

İkinci olarak; iade edilebilir avans ödemesinin ilk üç turuna katılıp 2020 cirosunda çok büyük düşüş yaşayanlara da avans geri ödemelerinde % 30'dan % 50'ye varan oranlarda muafiyet tanınacaktır.  Ayrıca tüm geri ödeme taksitleri 40'tan 60'a çıkartılacak, şayet geri ödeme bir seferde toplu olarak gerçekleştirilirse % 15 indirim uygulanacaktır. Böylelikle yardımın büyük bir kısmı doğrudan hibe, diğer bir deyişle iadesi olmayan avansa dönüştürülmektedir.

Üçüncü olarak; Devlet, 2020 yılında yapılan ve diğer yardımlar tarafından karşılanmayan sabit harcamaların önemli bir bölümünü sübvanse edecektir. Bu yardım, şirketlerin krizden sonra mümkün olduğunca az yük ile yeniden faaliyete geçebilmelerini teminen gelecekteki vergi ve sigorta yükümlülükleri için bir nevi "kredi" şeklinde olacaktır.

Dördüncü olarak; bridge loan programı, ilk kez hane halkı ve işletmelerin kredilerinin düzenlenmesi sübvansiyonu haricinde, yine ilk kez kredi faizleri ve sermayenin düzenlenmesi için kullanılacaktır.

Beşinci olarak; pandemiden etkilenenlerin Mart ayı vergi ve sigorta primi borçları belirlenecek anlaşma dönemi sonuna ertelenecektir.

Son olarak, Ocak ve Şubat ayı için kapalı işyerlerinin ticari kiralarının ödenmemesi istisnası Mart ayı için de geçerli olacaktır.