Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Umman'da Ekonomiyi Canlandırma Paketi Açıklandı

Açıklanan ekonomiyi canlandırma paketi kapsamında belirlenen sektörlerde firmalar için vergi ve harç ödemelerinde indirimler yapılacaktır. Ayrıca vergi ve harç ödemelerinde kolaylıklar, KOBİ destekleri, iş ve yatırım ortamını geliştirecek tedbirler, işgücü ve istihdam teşvikleri ile bankacılık destekleri sağlanacaktır. Paket kapsamında, 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Vizyon 2040 kapsamında ekonominin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar önceliklendirilecektir. Mükelleflerin gelir vergisi ödemelerinde, belirlenen sektörlerde 2021-22 yıllarında faaliyet göstermeleri halinde beş yıl muafiyet sağlanacak; Dukum Serbest Ekonomik Bölgesi ve Madayn çatısı altındaki sanayi bölgelerinde arazi kiraları 2022 sonuna dek %25 düşürülecektir.

Yabancı sermaye ile kurulmuş olan firmalara, Ummanlı firmalara sağlanan esneklikler de sağlanabilecek; koşulları Bakanlar Kurulu tarafından bilahare belirlenmek üzere, yabancı yatırımcılara uzun süreli ikamet hakkı tanınacak, ayrıca Ummanlı istihdamına katkıda bulunan yatırımlar için ilave destekler sözkonusu olabilecektir.