Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Anket: Morityusluların % 71'i Ekonomik İyileşme ile Turistlerin Geri Dönüşü Arasında Bağlantı Kuruyor

Turistlerin Morityus'a geri dönme olasılığı, Morityusluların % 71'i tarafından ekonomik iyileşmeye bağlı olarak algılanıyor. Bu, 8 Mart'ta yayımlanan ve Kantar Maurice tarafından yürütülen Morityus tüketici güveni üzerine yeni çalışmanın ana sonuçlarından biridir.

Çalışma, bu bağlamda, Morityusluların % 68'inin turistlerin geri dönüşünün kişisel durumlarını doğrudan etkileyeceğine inandığının altını çiziyor.

Özellikle ülke vatandaşlarının mevcut ve gelecekteki ekonomik duruma, istihdama ve dayanıklı tüketim mallarının satın alınma olasılıklarına ilişkin algısı ile ilgilenen çalışma, bu pandemi bağlamında Morityusluların moralinin yerinde olduğunu göstermektedir.

Kaynak : https://www.lemauricien.com/category/actualites/economie/