Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Morityus'da KOBİ'lere12,2 milyar Rs'lik Finansman Sağlandı

1 Aralık 2011 ile 31 Aralık 2020 arasındaki dönemde, ticari bankalar tarafından "KOBİ Finansman Programı" kapsamında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere toplam 12,2 milyar Rs tutarında finansman imkânı tahsis edilmiştir.

Bu süre içinde toplam 8.247 talep alınmış ve 304'ü reddedilmiştir. Yalnızca MCB, 73'ü reddedilen 3.452 talep aldı. Bu kurum 5,6 milyar Rs tutarında fon sağladı.