Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Baden-Württemberg Eyaleti Konjonktür Raporu

Raporda yer alan bilgiler aşağıda özetlenmektedir:

 • Kovid-19 pandemisinin Baden-Württemberg ekonomisine etkileri devam etmektedir.
 • Şirketlerin yaklaşık üçte ikisi 2020 yılında 2019 yılına göre pandemiden dolayı zarar etmişlerdir.
 • Her 5 işletmeden birinin gelirinde %25’den fazla bir gerileme olmuş ve şirketlerin %3’ü iflas durumuna gelmiştir.
 • Pandeminin etkileri sektörleri farklı şekilde etkilemektedir.
  • Otelcilik ve lokantacılık, perakendecilik ve kişiye yönelik hizmet veren şirketler ve benzeri birçok şirket iş yerlerini ikinci kez kapatmak (lockdown) veya işlerinin büyük bir kısmını durdurmak durumunda kalmıştır. Fuar ve etkinlik organizasyon şirketleri 2019 yılı ilkbaharından beri normal seyirde çalışamamaktadırlar.
  • Taşımacılık sektöründe, ulaştırma alanında yoğun olarak faaliyet gösteren şirketler sokağa çıkma kısıtlaması ve evden çalışma uygulamaları ve turizmin neredeyse tamamen durması sebebiyle daha az sayıda yolcu taşımıştır.
  • Otelcilik ve lokantacılık sektöründeki şirketlerin %88’i, moda sektöründeki şirketlerin %76’sı, yolcu trafiğinde hizmet veren şirketlerin %70’i, kişisel hizmet alanında hizmet verenlerin %64‘ü, kitapçıların, spor ve hediyelik eşya perakendecilerinin %47’si ve mobilya sektöründeki şirketlerin %44’ü pandemiden olumsuz etkilenmiştir.
 • Sanayi sektörü iyimserliğini korumakta ve iyileşmeye doğru gitmektedir. İlk pandemi şokundan sonra dünya genelinde tedarikçi zincirlerinde yaşanan talep sıkıntılardan sonra Asya ve Güney Amerika’dan gelen olumlu hareketlerle sektörde memnuniyetin arttığı görülmektedir.
 • Konut sektöründe devam eden talepler sayesinde, inşaat sektörünün işleri yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmektedir. Her iki inşaat şirketinden biri durumundan memnun olduğunu ifade etmektedir. 
 • 2021 yılında kısıtlı da olsa hafif bir gelişme kaydedildiği ve şirketlerin %29’u durumunu iyi, %43’ü tatmin edici ve %28’i ise durumunu kötü olarak belirtmiştir.
 • Lockdown sürecinin ve sürece ilişkin belirsizliğin devam ediyor olması karamsarlığa neden olmaktadır. Korona yardımlarının zamanında ulaşmaması, korona virüsünün mutasyona uğraması ve yeterli sayıda aşının bulunmaması şirketlerin karamsarlığını artırmaktadır.
 • Firmaların sipariş durumu düşük seviyede stabilize olmakla birlikte, normal iş faaliyetlerine dönüşün zaman alacağı değerlendirilmektedir.
 • Şirketlerin yalnızca %17’si kriz öncesi seviyesine dönebilmiştir. %36’sı en geç bu yılın sonuna kadar kriz öncesindeki durumlarına gelebilmeyi beklemektedir. Şirketlerin %29’u iyileşmenin 2022 yılından önce mümkün görünmediği, %3’ü ise normale dönmenin imkânsız olduğu görüşündedir.
 • Yatırıma olan eğilimin çok yavaş düzelmekte olduğu belirtilmektedir. Şirketlerin sadece dörtte biri 2021 yılında bir önceki yıla göre daha fazla yatırım yapmayı planlarken, eyalette yatırımların düşük seviyede kalması beklenmektedir.
 • 2021 yılında daha çok şirket küçülmeyi planlarken (%27), şirketlerin sadece %15’i işgücünü artırmayı planlamaktadır. Bununla birlikte, eyalette yeterli sayıda kalifiye eleman bulunmaması şirketler açısından sorun teşkil etmektedir.