Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Hamburg Ticaret Odası Üye Anketi - Yurt Dışı Yatırım

Hamburg Ticaret Odası tarafından "Yurt Dışı Yatırım" anketi gerçekleştirilmiş olup, söz konusu ankete 714 üye firma katılmıştır. Ankete katılan firmaların %47,4'ü, yurtdışına yapacağı yatırım miktarını 2021 yılında değiştirmeyeceğini, %30,7'si 2021 yılında daha az yatırım yapacağını ve %21,9'u ise 2020 yılına göre 2021 yılında daha fazla yurt dışı yatırım yapacağını belirtmiştir.

Ankete katılan firmaların %70,9'u 2021 yılında en cazip yatırım bölgesi olarak AB üyesi ülkeleri görürken, ikinci sırada Çin Halk Cumhuriyeti yer almaktadır (%22). Çin Halk Cumhuriyetine 2020 yılında yatırım yapma niyetinde olan firma oranı %25 olarak gerçekleşmiş, söz konusu düşüşün nedeninin COVİD-19 nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar olduğu ankete katılan firmalar tarafından ifade edilmiştir.

Yurt dışı yatırımlar için önemli bir diğer bölgenin ise Çin Halk Cumhuriyeti dışındaki Asya/Pasifik Bölgesi olup, RCEP Anlaşması ile anlaşmaya taraf ülkeler arasında mal akışının kolaylaşması nedeniyle bölgesel tedarik zincirleri kurmayı planlayan firmaların oranı ise ankette %21,3'tür. Söz konusu oran, bir önceki yıl %16,5 olarak gerçekleşmiştir.

Ankete katılan firmaların %16,1'i Kuzey Amerika Bölgesine yatırım yapacaklarını belirtmişlerdir. 2020 yılında Kuzey Amerika bölgesine yatırım yapma niyetinde olan firmalarının oranı ise %23'tür. Amerika Birleşik Devletleri tarafından konulması muhtemel ticaret engellerinin yatırım kararlarında etkli olduğu üye firmalar tarafından belirtilmiştir.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Rusya ve AB üyesi olmayan Doğu Avrupa Ülkelerine yatırım yapma niyetinde olduğu belirten firmaların oranı ise %8,9'dur. Bir önceki yıl söz konusu oran, %11,2'dir. 

Hamburg Ticaret Odası tarafından yapılan üye anketine göre yurt dışı yatırımların %28,1'inin müşteri hizmetleri, %15,5'inin ise imalat alanında planlanmaktadır. 

İmalat alanında yapılması planlanan yurt dışı yatımların oranı 2020 yılında yapılan ankete göre %23,2 olup, bu azalmanın nedeni olarak COVİD-19 nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar olduğu firmalar tarafından ifade edilmiştir.