Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Sırbistan ile Bulgaristan Arasındaki Doğalgaz Boru Hattı Bağlantısının Sırbistan’a Ait Kısmının İnşaatına İlişkin İhale Açıldı

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Madencilik ve Enerji Bakanı Zorana Mihajlovic tarafından yapılan açıklamaya göre, Sırbistan (Niş şehri) ile Bulgaristan (sınır) arasındaki 109 km uzunluğunda doğalgaz boru hattı bağlantısının Sırbistan’a ait kısmının inşaatı için ihaleye çıkılmıştır. Projenin toplam değeri 85,5 milyon avro olarak tahmin edilmektedir ve Avrupa Birliği tarafından 49,6 milyon avro değerinde bir hibe sağlanacaktır. Avrupa Yatırım Bankası tarafından ise 25 milyon avroluk kredi verilecektir, geri kalan finansman ise Sırbistan Cumhuriyeti ve PE Srbijagas tarafından sağlanmaktadır. Söz konusu ihaleye ilişkin bilgilere https://www.ekapija.com/tender/3196368/construction-of-gas-interconnector-serbia-bulgaria-on-the-serbian-territory-nearbeg2021ea-op0032 internet adresinden ulaşılması mümkündür. Bulgaristan ise, Sofya ile Sırbistan sınırı arasında yaklaşık 75 milyon avro değerinde 67 kilometrelik bir bölüm inşa edecektir ve ihale prosedürünü tamamlamıştır.