Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Volkswagen Firması Bir Taraftan Binlerce Çalışanın İşine Son Verirken Diğer Taraftan Büyümeyi Hedefliyor

2020 yılının Aralık ayında kararlaştırılan tasarruf programı çerçevesinde, Volkswagen firması maliyetlerini 2023 yılına kadar düşürmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, 1964 doğumlular için kısmi emeklilik olanağı sunulması yönünde karar alınmış olup, yaşlı çalışanlara da erken emeklilik için fırsat tanınması hususunda mutabık kalınmıştır. Anılan önlemler neticesinde kaç çalışanın işten çıkarılacağı konusuna ilişkin olarak net bir hesap yapılamamaktadır, zira sunulan tekliflerin kaç çalışan tarafından kabul edileceği bilinmemektedir. Volkswagen firması kısmi emeklilikten yaklaşık 3.000 çalışanın ve erken emeklilikten ise 900 kişinin faydalanabileceğini tahmin etmektedir.  İlgili kararın özellikle firma sabit giderlerinin diğer rakip firmalara kıyasla yüksek olması sebebiyle alındığı belirtilmektedir. Bu minvalde Volkswagen firması, 2023 yılına kadar sabit giderlerini yaklaşık %5 oranında düşürmeyi planlamaktadır.

Bir yandan personel giderlerini kısmayı hedefleyen Alman otomotiv firması, diğer yandan da 2030 yılına kadar toplam 6 adet büyük çaplı pil hücresi üretim fabrikası kurulmasını kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, anılan fabrikaların toplam üretim kapasitesinin yıllık 240 GWh olması hedeflenmektedir. Almanya Salzgitter’de faaliyet gösteren tesiste, pil hücre üretimine başlamayı ön gören Volkswagen firması, İsveç’in kuzeyinde de bir fabrika kurulmasına karar vermiştir. Bu çerçevede, 2 üretim tesisinin hangi bölgelerde faaliyet göstereceği hususunda netlik sağlanmışken, diğer 4 üretim tesisinin nerede kurulacağı konusunda bir karara varılamamıştır.

Bununla birlikte Volkswagen firması, elektrikli otomobiller için Avrupa çapında hızlı şarj istasyon ağı kurmayı planlamaktadır. Birkaç Avrupa ülkesi ile hali hazırda anlaşma sağlayan firma, 2025 yılına kadar Avrupa’da toplam 18.000 adet hızlı şarj istasyonları kurmayı istemektedir.