Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Gabon: Transgabonaise

780 km'yi kapsayarak 600 milyar CFA Frangına mal olması planlanan ve  ülkenin batısında yer alan başkent Libreville ile doğusunda yer alan Franceville'i birbirine bağlaması öngörülen "Transgabonaise" projesi altı ay önce başlatılmasına rağmen fazla ilerleyememiştir. Hükümete göre bahse konu gecikme covid-19 salgınından kaynaklanan deniz taşımacılığındaki sorunlardan dolayı ortaya çıkmıştır. Bayındırlık Bakanı Léon Armel Bounda Balonzi söz konusu gecikmenin ilave çalışmalarla kapanabileceğini ifade etmiştir. Söz konusu projenin 2023 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.