Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Özbekistan'da Elektrik Dağıtımının İstikrarını Artırmak için Bu Yıl 140 Milyon Dolar Tahsis Edilecek

Özbekistan Cumhurbaşkanına elektrik enerjisi sektöründe 2021 yılında uygulanması planlanan projeler takdim edildi. Bilindiği üzere nüfusun ve ekonominin elektriğe olan talebi her yıl artıyor. Eski trafo merkezleri ve iletim ağları bu talebi karşılamak için modernize ediliyor.

Özellikle bu yıl 140 milyon dolar tutarında 6 proje planlanıyor. Bunların arasında 14 trafo merkezini modernize etme projesi var. Sonuç olarak, Karakalpakistan Cumhuriyeti ve vilayetlerde 1.430 MW'lık ek kapasite yaratılacak. Ayrıca, bu trafo merkezlerindeki elektrik kayıpları yılda 1,5 milyon dolar ve bakım maliyetleri yaklaşık 16 milyon dolar azalacak. Hesaplama sistemindeki hatalar ortadan kalkacaktır.

Kalan 5 proje, yeni trafo merkezlerinin inşası, ana enerji nakil hatlarının döşenmesi ve restorasyonunu hedefliyor. Alçak gerilim elektrik şebekelerinin modernizasyonu için büyük ölçekli çalışmalar da planlanıyor. Özellikle 15 bin kilometrelik enerji hatları ve 4 bin trafonun güncellenmesi için önlemler alınacak. Sonuç olarak, ülkedeki 5,377 mahallenin güç kaynağı iyileştirilecek. (Uzreport.uz)