Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Özbekistan Dış Borcunun Mevcut Durumu ve Dinamikleri Tartışıldı

Taşkent'te, ülkenin dış borcunun mevcut durumuna ve dinamiklerine yönelik açık diyalog şeklinde uluslararası toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantıda Özbekistan'ın dış borcunun durumu ve dinamikleri, dış borçla finanse edilen projelerin seçimi, bunların uygulanmasının izlenmesi ve bu projelerin etkinliğini sağlamaya yönelik tedbirler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Maliye Bakanlığının raporuna göre 1 Ocak 2021 itibarıyla Özbekistan'ın devlet borcu 23,3 milyar dolar veya GSYİH’nın %40,4'ü olarak gerçekleşti. Bunun 21,1 milyar doları veya GSYİH'nın %36,5'i kamu dış borcu olup bu miktarın 15,1 milyar doları (%71,4) hükümet adına toplanan borç, 6 milyar doları (%28,6) Özbekistan garantili borçlardır. İç borç %5,4 artarak 2,2 milyar dolara veya GSYİH'nın %3,9'una yükseldi. 1 Ocak 2020 itibariyle Özbekistan'ın devlet borcu 17,8 milyar dolar veya GSYİH'nın %30,8'i olarak gerçekleşmişti.

Özbekistan'ın Asya Kalkınma Bankası'na olan borcu 5 milyar dolar, Dünya Bankasına  3,7 milyar $, Çin İhracat-İthalat Bankasına 2,2 milyar $, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansına  1,9 milyar $, Çin Devlet Kalkınma Bankası ve diğerlerine 2 milyar $, İslam Kalkınma Bankasına 0,9 milyar dolar ve diğer uluslararası finans kuruluşlarına olan borucu 2,4 milyar dolara ulaşmıştır.

Özbekistan'ın dış borçlarının %70'i ABD doları, %11,3'ü Japon yeni, %9,5'i ÖÇH (Özel çekme hakları), %5,1'i Euro ve %4,1'i diğer para birimlerindedir.

Aynı zamanda, çekilen fonların %12,4'ü (2,6 milyar $) enerji sektörünün gelişimine, %13,7'si (2,9 milyar $) elektrik enerjisi sektörüne, %11,5'i (2,4 milyar $) ulaşım altyapısına ve %12,4'ü (2,6 milyar dolar) konut ve kamu hizmetleri sektörünün geliştirilmesine yönlendirilmiştir.

Özbekistan 2020'de dış borçları iade etmek için 1,1 milyar dolar tahsis etti (656,5 milyon dolar borç ve 405,1 milyon dolar çekilen kredilerin faizi). 315,9 milyon dolar devlet bütçesinden tahsis edildi.

Özbekistan ayrıca iç borcunu ödemek için 666,9 milyon dolar yönlendirdi (515,5 milyon dolar borç ve 151,4 milyon dolar kredi faizi) (Review.uz)