Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

2020 Yılında Moldova’nın GSYİH’sı Sabit Fiyatlarla % 7 Oranında Küçüldü

Moldova Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre; 2019'da cari fiyatlarıyla 12.144 milyar $ olarak gerçekleşen GSYİH’sı 2020 yılında 11.927 milyar $ olarak gerçekleşmiş olup, sabit fiyatlarla %7 oranında küçülmüştür.

Üretim yöntemine GSYİH değerlendirildiğinde; GSYİH’nın %2,7 oranında azalmasına katkıda bulunan ormancılık ve balıkçılık sektörünün GSYİH içindeki payı % 9,5; %2,1 düşüşe neden olan toptan ve perakende ticaret, otomobil ve motosikletlerin bakım ve onarımı, ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti sektörlerinin GSYİH içindeki payı % 20,7; %0,6 oranında düşüşe neden olan madencilik, imalat sanayi; elektrik ve ısı, gaz, sıcak su ve iklimlendirme üretimi ve temini; su temini; kanalizasyon, atık yönetimi, arıtma faaliyetlerinin GSYİH  içinde % 14; % 0,3 oranında artışa neden olan inşaat sektörünün GSYİH içindeki payı % 9,3; %0,2 oranında artışa neden olan finansal faaliyetler ve sigortacılık sektörünün GSYİH içindeki payı % 3,9 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, GSYİH harcamalar açısından değerlendirildiğinde, düşüş, esas olarak, GSYİH'nın % 5,8 oranında azalmasına katkıda bulunan hanehalkının nihai tüketim harcamaları hacminin %7 oranında düşmesinden kaynaklanmıştır.  Hacmi % 2,1 oranında azalan gayrisafi sabit sermaye oluşumu GSYİH’nın 0,5% azalmasına neden olurken , net ihracat GSYİH'nın % 0,1 oranında büyümesine katkı sağlamıştır.