Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Avusturya’nın 2020 Yılı Büyüme Rakamları Yayınlandı

Avusturya ekonomisi 2020 yılında korona virüsünün etkisiyle %6,6 küçülmüştür. Ülkenin GSYİH’sı 2020 yılı sonu itibariyle 375,56 milyar Avro, kişi başına düşen GSYİH ise 42.110 Avro olmuştur.