Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas’ın İlaç ve Medikal Ürün Sektör Temsilcileri Başbakan ile Görüştü

Fas’ın ilaç ve medikal ürün üretiminin geliştirilmesi çerçevesinde, Fas İlaç Endüstrisi ve Yeniliği Federasyonu (FMIIP) yetkilileri Fas Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede, Federasyon yetkilileri tarafından halihazırda sektörde 51 üretim biriminin hizmette olduğu, sektörde yaratılan istihdamın 55.000 kişilik olduğu, sektörün ürettiği cironun 15 Milyar Dirhem değerinde olduğu, ulusal üretimin %17’sinin yurtdışına ihraç edilmekte olup ulusal düzeyde yaklaşık 11.000 eczanenin bulunduğu hususları dile getirildi.

Federasyona göre, sektördeki ulusal ve uluslararası yatırımlar azalırken ülkenin ihtiyaçları daha çok ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bu bağlamda, Federasyon tarafından birçok ilacın ithalatının önüne geçilmesi için devletin bu sektördeki yatırımcılara destek sağlaması, jenerik ilaçların biyoeşdeğerliğine ilişkin yasal çerçevenin güncellenmesi ve Rekabetçilik Konseyi tarafından talep edildiği üzere İlaç Ulusal Ajansının kurulması teklifleri Başbakana sunuldu.

Kaynak: https://fr.hespress.com/210572-industrie-pharmaceutique-appels-a-promouvoir-le-made-in-morocco.html

Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği