Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas Turistik Ulaştırma Ulusal Federasyonu Koronavirüsün Sektör Üzerine Etkisini Açıkladı

Fas Turistik Ulaştırma Ulusal Federasyon Başkanına göre, turistik ulaştırma sektörünün devletin sağladıkları destekten faydalanmadığı sürece ve bankaların sektörün firmalarına sağladıkları kredileri yeniden yapılandırmadıkları sürece 2024 yılından önce sektörün durumu normale dönmeyecektir.

Federasyon Başkanına göre, halihazırda sektörde 1.450 firma faaliyet göstermekte olup 3 Milyar Dirhem değeri olan araçlar istihdam edilmekte, ancak borçlar bahsi geçen rakamın bir kısmını (1,8 Milyar Dirhem) temsil etmektedir. Söz konusu borçların dağılımı şu şekilde detaylandırıldı: leasing kredisi (%50), direkt borç (%30), banka kredisi (%20). Sektörde yaşanan 15 aylık faaliyet durmasından dolayı ve ilgili firmaların ciro azalışı sebebiyle bankalara borçların geri ödenmesi zor olacaktır. Dolaysıyla, Federasyon Başkanı tarafından kredi cezaları ve gecikme faizinin askıya alınması, faiz oranlarının düşürülmesi, geri ödeme sürelerinin uzatılması ve ödemelerin 2022 yılbaşına kadar ertelenmesi çözümleri teklif edildi.

Kaynak: https://www.medias24.com/2021/06/17/transporteurs-touristiques-pas-de-sortie-de-crise-avant-2024-sans-mesures-daccompagnement/