Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Avustralya’nın İthalatında 2021-2022 “Kahverengi Kokarca Böceği - Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)” İle Mücadele Dönemi 1 Eylül’de Başlıyor

Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 23 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan 160-2021: 2021-22 sayılı duyuruda 2021-2022 “kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele döneminin 1 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı, bu kapsamda, 1 Eylül 2021 – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Avustralya’ya sevkiyatı yapılacak BMSB tedbirlerine tabi ürünlerde zorunlu arındırma işlemi yapılmış olması şartının aranacağı belirtilmektedir.

Söz konusu duyuru metnine https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2021/160-2021 adresinden ulaşılması mümkündür.

Ayrıca, BMSB tedbirlerine ilişkin detaylar https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs adresinde bulunmaktadır.