Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Ürdün Hükümeti 6 Yeni Mega Proje Açıklayacak

Basında yer alan haberlere göre, Ürdün Hükümeti tarafından halihazırda 6 mega projenin ilanı üzerinde çalışılmaktadır.

Bu projeler kamu - özel sektör işbirliği ile yapılacak olup, Ürdün'e yatırım çekilmesi ve ekonominin canlandırılması amaçlanmaktadır. 

Buna göre bu projeler şünlardır:

- Ulusal Demiryolu Projesi

- Bölgesel elektrik bağlantı projesi (Mısır, Filistin ve Irak arasında)

- Hamza Petrol sahasında ürün geliştirme projesi

- Al Risha Petrol sahasında ürün geliştirme projesi

- Yüzer gaz ünitesi yerine yer değiştirme istasyonu kurulması projesi

- Akıllı ulaşım sistemi projesi

Söz konusu projeler ile ilgili detaylı bilgiler henüz açıklanmamış olup, önümüzdeki dönemde açıklanması beklenmektedir.