Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Lima Ticaret Müşavirliği

Peru Tekstil Sektörüne Yönelik Yeni Teşvikler


Mevzuat Değişiklikleri

Tekstil ve hazır giyim sektörü Peru’nun gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYİH) katkısı en yüksek üçüncü sektör olarak dikkat ...

  • 1
  • 2
  • 3 (current)