Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Ottava Ticaret Müşavirliği

Apostil Konvansiyonu (Apostille Convention) Kanada'Da Yürürlüğe Girmiştir


Mevzuat Değişiklikleri

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kanada’nın 16 Mayıs 2023 tarihinde resmen taraf olduğu “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki ...

  • 1 (current)