Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas/Laayoune Çevreyolunda Oued Sakia El Hamra Nehri Üzerinde Viyadük İnşa Edilmesine İlişkin Ön Seçimli İhale Açıldı

Fas Ekipman ve Su Bakanlığına bağlı olan Tiznit ila Dakhla arasındaki 1 nolu (RN1) Ulusal Yolun Geliştirmesi Geçici Müdürlüğü tarafından, Laayoune çevreyolunda Oued Sakia El Hamra nehri üzerinde viyadük inşa edilmesine ilişkin ön seçimli ihale açılmıştır.

İşveren “Yol Finansmanı Fonu/Caisse de Financement Routier» olduğu, Devredilen ihale makamı «Karayolları Genel Müdürlüğü ve Tiznit ile Dakhla arasında RN1 Geliştirme Geçici Müdürlüğü tarafından temsil edilen Ekipman ve Su Bakanlığı» olduğu bildirilmiştir.

Müdürlük tarafından açıklanan ihale duyurusunda, ihale dosyalarının, “Bureau des marchés de la Direction Provisoire d’Aménagement de la RN1 entre Tiznit et Dakhla, Avenue Saif Eddaoula Laayoune” adresinden alınabileceği veya kamu ihaleleri portalından www.marchespublics.gov.ma indirilerek temin edilebileceği, ihaleye katılması için aday tarafından, 16 000 000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 1.454.876,10 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, projenin tahmini bütçesinin 1 131 978 036,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 102,93 Milyon ABD Doları) olduğu, sunulacak başvuruların içeriği ve sunulmasının “Règlement de Consultation” dokümanının 9. ve 10. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, “Bureau du secrétariat de la Direction Générale des Routes.” adresine alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği ya da “Bureau du secrétariat de la Direction Générale des Routes BP 6226 Rabat” taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderilebileceği ya da elektronik ortamda www.marchespublics.gov.ma web sitesi üzerinden başvurulabileceği ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği; 20 Ekim 2022 günü saat 10:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı; planlanan saha ziyaretinin yeri ve tarihinin kabul mektuplarında bildirileceği; Yol Finansmanı Fonunun alım koşulları ile ilgili düzenlemelere www.mtpnet.gov.ma web sitesinden ulaşılabileceği hususlarına yer verilmektedir.

Söz konusu ön seçimli ihalenin aşağıdaki şekilde yapılacağı bildirilmiştir:

Aşama 1: ön seçim aşaması

Aşama 2: teklif değerlendirme aşaması.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihale duyurusuna ilişkin dokümanların aşağıdaki linkten indirilmesi mümkündür:    

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=663053&orgAcronyme=o8p