Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yeşil Dönüşüm Konusunda Öneme Sahip İkinci Büyük Avrupa Hidrojen Girişimi Avusturya'nın Katılımıyla Başlıyor

Avusturya, yenilenebilir hidrojen kullanarak sanayinin karbondan arındırılmasına odaklanan yenilikçi iki Avusturyalı şirketin konsorsiyum projesiyle Hy2Use'a katılıyor. 2022 yılı Temmuz ayında Ortak Avrupa Çıkarına Yönelik Önemli Projelerden (IPCEI) ilki olan Hy2Tech’in onaylanmasından sonra, Avrupa Komisyonu 21 Eylül 2022 tarihinde hidrojen alanında ortak Avrupa çıkarına yönelik ikinci önemli projeyi de onayladı.

Hy2Use'a katılan şirketlerden ilki olan “Borealis”, gelişmiş ve dairesel poliolefin çözümlerinde, poliolefin geri dönüşümü, temel kimyasallar ve gübrelerde Avrupa lideri şirketlerden biri konumunda. Diğer Avusturya şirketi olan “LINK”, Avusturya'nın lider enerji şirketi ve Avrupa'nın en büyük hidroelektrik üreticilerinden biri.

IPCEI “Hy2Use” projesinde, Avrupa Birliği'nin 13 üye ülkesinden 29 şirketten oluşan toplam 35 proje yer alıyor. İlgili üye devletler, önümüzdeki birkaç yıl içinde 7 milyar Avro'luk ek özel yatırımı tetikleyecek olan 5,2 milyar Avro'ya kadar yardım sağlamış olacak.

Temel olarak, IPCEI projesi, Avrupa'da rekabetçi, yenilikçi ve sürdürülebilir bir Avrupa hidrojen değer zinciri oluşturmayı amaçlamakta. Odak noktası, tüm değer zinciri boyunca son derece yenilikçi projelerin finanse edilmesi olarak belirlendi.