Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

İspanya'da Yeni Bir Şirket Kurmak Daha Kolay, Daha Hızlı ve Daha Ucuz Hale Geliyor.

İspanya'da şirketlerin kurulması ve büyümesine ilişkin 29 Eylül 2022 tarihli ve 18/2022 sayılı Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun hükümlerinin birçoğunun mevzuatın yayımlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır.

Yeni mevzuat şirket kurmayı daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz bir hale getirmektedir. En önemli değişikliklerden birini, daha önce geçerli olan ve yasal olarak zorunlu 3.000 Euro'luk minimum yatırım miktarının aksine, 1 (bir) Euro'luk bir sermaye ile bir limited şirket kurulabilmesi teşkil etmektedir. Ayrıca, telematik şirket kuruluşu, Bilgi Merkezi ve İş Oluşturma Ağı'nın (İspanyolca CIRCE) tek penceresi aracılığıyla kolaylaştırılmakta, bu durum da daha kısa süreler ve daha düşük noter ve kayıt maliyetleri ile sonuçlanmaktadır.

İkinci olarak, mevzuat, kitle fonlaması ve risk sermayesi gibi banka dışı finansman mekanizmalarını güçlendirmektedir. Üçüncü olarak, ekonomik faaliyetler için düzenleyici çerçeve, lisanstan muaf olanların kataloğu genişletilerek basitleştirilmiştir. Son olarak, İspanyol şirketlerinin, özellikle de KOBİ'lerin likiditesini ve karlılığını etkileyen en ciddi sorunlardan biri olan ticari temerrüde karşı mücadeleyi artırmak için önemli adımlar atılmıştır.