Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

IMF Belçika’nın 2023 Yılı Büyüme Tahminini %0,4’e Düşürdü

Yüksek enflasyon, sıkışan mali koşullar ve Ukrayna’daki savaşın neden olduğu belirsizliklerin küresel ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturduğunun belirtildiği Ekim 2022 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda Uluslararası Para Fonu (IMF), %3,2 seviyesindeki 2022 yılı küresel büyüme tahminini değiştirmezken 2023 yılı için %2,9’dan %2,7’ye düşürmüştür. Raporda yukarı yönlü revize edilen küresel enflasyon oranı tahminleri ise 2022 ve 2023 yılları için sırasıyla %8,8 ve %6,5 seviyesindedir.

IMF, 2021 Nisan  ayındaki tahminlerine göre 2022 yılı için Belçika ekonomisi büyüme tahminini %2,1’den %2,4’e yükseltmiş, ancak 2023 yılı için 1 yüzde puan azalış ile %1,4’ten %0,4’e indirmiştir. Raporda, 2021 yılında Avro Bölgesi ortlamasının üzerinde performans gösteren Belçika ekonomisinin 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla %3,1 ve %0,5 seviyesindeki Avro Bölgesi büyüme tahmininin altında kalması beklenmektedir.

Belçika’da enflasyon oranı beklentisi ise 2022 yılı için %8’den %9,5’e, 2023 yılı için %1,3’ten %4,9’a yükseltilmiştir.  Diğer taraftan cari işlemler dengesi/GSYH oranının 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla -%2,2 ve -%0,9 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. İşsizlik oranı tahminleri ise 2022 yılı için %6,0’dan %5,4’e, 2023 yılı için %5,8’den %5,6’ya revize edilmiştir.