Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kosova Ulusal Kan Transfüzyon Merkezi, Procleıx Panther Art Nat System Cihazı İçin Test Malzemeleri Alımı Yapacaktır.

Kosova Ulusal Kan Transfüzyon Merkezi, 995.000 Avro değerinde "Procleıx Panther Art Nat System" cihazı için test malzemeleri alımı gerçekleştirecektir. 

İhale hakkında daha detaylı bilgiye https://e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN_PROD/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2188841 bağlantı adresinden erişilebilir.