Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Avrupa Komisyonu'nun Tahminlerine Göre Sırbistan Ekonomisi %2,7 Büyüyecek

Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı Sonbahar 2022 Ekonomik Tahmin raporuna göre yüksek enflasyonun özel tüketim üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle Sırbistan ekonomisinin yavaşlaması ve bu yıl %2,7; 2023 yılında ise %2,4 büyümesi bekleniyor. Cuma günü yayınlanan projeksiyonda Komisyon, Sırbistan için 2024 yılında ise %3’lük büyüme öngörüyor. Bununla birlikte, yatırımların büyümeye katkısının nötr olacağı, kuraklık nedeniyle tarım sektörünün ve 2021 yılındaki yüksek inşaat faaliyetlerinden kaynaklı karşılaştırma bazının yüksek olması nedeniyle ise inşaat sektörünün GSYH üzerinde negatif etki yaratacağı, ancak bunların aksine, hizmetler sektöründeki istikrarlı pozitif ivmenin büyümeye en çok katkıyı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Komisyonu, Sırbistan'da enflasyonun bu kış zirve yapacağını ve ardından 2023 yılı baharından itibaren ise aşağı yönlü bir eğilime gireceğini tahmin ediyor. Avrupa Komisyonu’nun değerlendirmesine göre 2022’de enflasyon yıllık bazda %11,9’a, ertesi yıl %10,6’ya, 2024 yılında ise %5,6’ya düşecek. Avrupa Komisyonu’nun tahminine göre cari işlemler açığı ise; enerji ithalatının finansmanı için yapılan yüksek sermaye transferlerinin etkisi nedeniyle bu yıl GSYH’nin yaklaşık %4’ü seviyesinde kalacak, akabinde kademeli bir şekilde azalarak önümüzdeki yıl %3,4 ve sonrasında 2024 yılında ise %2,8 seviyesine düşecektir. Komisyon bütçe açığının GSYH içindeki payının ise bu yıl %55,2 seviyesinde olmasını, ardından gelecek yıl %52,4 ve 2024’te ise %51,3’e düşmesini bekliyor. Avrupa Komisyonu ayrıca işsizlik oranının 2022 yılında %10’un altına düşerek %9,7 olarak gerçekleşmesini, gelecek yıl %9,5’e, 2024 yılında ise %9,2’ye düşmesini bekliyor.