Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Avustralya Vize Başvuru Süreçlerine İlişkin Güncel Rapor Açıklandı: Bekleme Süreleri Uzuyor

Avustralya İçişleri Bakanlığı her altı ayda bir vize türleri, başvuru süreçleri ve ziyaretçi vizesine ilişkin diğer detayların yer aldığı “Ziyaretçi Vizesi Program Raporu”nu açıklamaktadır. Güncel rapora göre ülkede ziyaretçi vizesi bekleme süreleri pandemi öncesine kıyaslandığında bugün aylar ile ölçülmektedir.

1 Nisan ile 20 Haziran 2022 arasındaki vize trafiğini inceleyen rapor 600 ve 676 numaralı turist vizesi başvurularının yüzde 75’inin 59 gün içinde tamamlandığını ortaya koyarken 2019’da aynı vizeler için bekleme süresinin 16 gün olduğu düşünüldüğünde ciddi bir uzama yaşandığı açıktır. Başvuru ve dolayısıyla turist sayısındaki büyük düşüşe rağmen bu süreçlerdeki uzama devam etmektedir.

Bununla birlikte, rapordan elde edilen bulgulara göre kısa dönemli 456 numaralı ticari vize ile 600 numaralı ticari vize için bekleme sürelerinin yedi günden 15 güne çıktığı gözlemlenmektedir. Bu anlamda, Avustralya’da düzenlenen ve bireysel veya milli katılım gerçekleştirilmesi öngörülen fuarlara katılmayı planlayan iş insanlarının ticari vize alma ve bahse konu süreler açısından ülkeye girişlerde sorun yaşamamaları adına raporda vurgulanan hususlar ışığındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi ve organizasyon planlamalarının bu doğrultuda yapılması önem arz etmektedir.

Raporun tam metnine https://www.homeaffairs.gov.au/research-and-stats/files/visitor-visa-june-2022.pdf adresinden erişilebilmektedir.