Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle Girişimcilere Büyük Fırsatlar Sunuluyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı 21 Aralık 2022 tarihinde "Ticari kuruluşların ihracat faaliyetlerini desteklemeye yönelik ek önlemler hakkında" Kararı imzaladı.

Bu Karar, ihracatçı firmaları desteklemek için aşağıdaki ek önlemlerin alınmasını öngörmektedir:

  • - İhracatı Teşvik Ajansı tarafından ihracatın finansmanı için tahsis edilen kaynaklardan kredi borcunu zamanında ödeyen işletmelere mevcut kredinin geri ödenen kısmı oranında ilave kredi kullandırılması mümkün olacak.

Yürürlükteki mevzuata göre, İhracatı Teşvik Ajansı tarafından tahsis edilen finansman kaynaklarından kredi borcunu tam olarak ödemeyen ihracatçıya finansman kaynağı tahsis edilmeyeceği belirlenmiştir.

2022 yılında İhracat Teşvik Ajansı, ihracatın finansmanı için ülkedeki 234 ihracatçı  işletmeye 147 milyon dolar tutarında kredi tahsis etmiştir ve 444 milyon dolarlık ürün ihraç edilmiştir.

  • - 1 Ocak 2024'e kadar dokuma ve örme kumaş ürünlerinin Avrupa, Türkiye, Mısır ve Fas'a ihracatı için nakliye masraflarının %70'ine kadar tazminat için hibelerin tahsis edilmesi belirlendi.

2022 Ocak-Kasım döneminde 20 milyon doları Avrupa ülkelerine, 3 milyon doları da Türkiye'ye olmak üzere toplam 133 milyon dolarlık kumaş ihraç edildi.

Ayrıca Ocak-Kasım 2022 döneminde Özbekistan'dan 4,7 bin tonu (30 milyon $) Avrupa ülkelerine olmak üzere toplam 46 bin ton (260 milyon $) örme kumaş ihraç edildi.

Bu ülkelerde yüzde 5'lik pazar payı ele geçirmek için gerekli önlemler alınırsa, yerel işletmeler 900 milyon dolarlık dokuma ve örme kumaş ihraç edebilecek.

  • - Pamuk, ayçiçeği, mısır ve soya yağı hariç tüm bitkisel yağların ihracatına izin verilmektedir.

Bu kararın imzalanmasının ihracatçıların faaliyetlerini desteklemesi ve girişimcilere ek kredi sağlayarak yeni fırsatlar yaratması beklenmektedir. (Xabar.uz)