Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Jet Motorları İçin Azerbaycan'a İthal Edilen Yakıt Gümrük Vergisinden Muaf Tutulmuştur

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 30/12/2022 tarih ve 458 No’lu Kararı ile (https://nk.gov.az/az/document/6608/) “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişikliğe göre; 2710 19 2101 ve  2710 19 2109 (jet yakıtı) tali alt pozisyonlarda yer alan ürünlerin ülkeye ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık 2023 tarihine kadar sıfırlanmıştır.

Diğer taraftan, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 30/12/2022 tarih ve 457 No’lu Kararı ile (https://nk.gov.az/az/document/6607/)  "Azerbaycan Cumhuriyetine Getirilen Aksizli Malların Aksiz Oranlarında" yapılan değişikliğe göre, yukarıda bahsi geçen ürünlerin ülkeye ithalatında uygulanan aksiz (özel tüketim) vergisi 1 ton için 80,0 manat olarak belirlenmiş; ancak 31 Aralık 2023 tarihine kadar sözkonusu vergi 1 ton için 1,0 manat olarak uygulanacaktır.